گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
دوازدهمین جلسه شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱برگزار شد.
یازدهمین جلسه شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۲۰ شهریورماه سال جاری برگزار شد. سه دستور این جلسه، ارائه طرح پژوهشی گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون توسط دبیر این گروه، ارائه کلان مسئله پژوهشی شورای بررسی متون توسط دبیر شورا و پیگیری سایر امور اجرایی دستور بود.
جلسه ۲۳۰ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی به صورت حضوری- مجازی برگزار شد.
گزیده انتشارات