گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
دوازدهمین جلسه شورای دبیران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱برگزار شد.
جلسه ۲۳۰ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی به صورت حضوری- مجازی برگزار شد.
جلسه ۲۲۹ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ باحضور حداکثری شورا به صورت مجازی برگزار شد.
گزیده انتشارات