گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۲۱۰ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۷/۴ به ارائه گزارش دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و سخنرانی علمی «چگونگی بهره‌گیری از اندیشه و آثار متفکران اسلامی معاصر در جهت توسعه نقد و ارتقای متون دانشگاهی» پرداخت.
جلسه ۲۰۹ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۶/۷ به ارائه گزارش دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، بیانیه گام دوم و آینده علوم انسانی و شورای بررسی متون و سخنرانی علمی «تحمل نقد و نقد تحمل» پرداخت.
جلسه ۲۰۸ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۴/۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد
جلسه مهرماه ۹۸ گروه مدیریت شورای بررسی متون در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد
جلسه ۱۷۴ گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۶ برگزار گردید.
همایش «انسان، پرسش‌های امروز» به همت گروه انسان‌شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روز پنج شنبه دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.
برگزاری همایش ملی صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران با مشارکت گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون برگزار شد
اولین گردهم‌آیی اندیشمندان علوم ورزشی کمیته علوم ورزشی گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون، با همکاری پژوهشگاه علوم ورزشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
کتاب السدیر مک اینتایر اثر دکتر مختار نوری، دبیر گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی منتشر شد.
پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث با همکاری گروه هنر شورای بررسی متون نمایشگاهی برپا کردند.
تحقیق و پژوهش از زیربناهای اساسی توسعه هر کشور است، به گونه ای که پایه های علمی کشورها بر مبنای تحقیقات و پژوهش های انجام شده مستحکم می شود.
گزیده انتشارات