به مناسبت روز سعدی: نگاهی به کتاب سعدی و شاعران روس
کتاب سعدی و شاعران روس، مجموعه‌اشعاری است که شاعران روسیه در ستایش سعدی شیرازی و آثارش سروده‌اند. این کتاب، دربردارندة اشعاری از بیست‌و‌شش شاعر روس است که ترجمة آنها همراه با تحلیل و نیز متن روسی اشعار آمده است.
 به مناسبت روز سعدی:
نگاهی به کتاب  سعدی و شاعران روس
 
سعدی و شاعران روس، تألیف مرضیه یحیی­ پور و جان­ اله کریمی مطهر، انتشارات دانشگاه تهران چاپ نخست 1396 (2017)، چاپ دوم 1398 (2019)، تهران، ایران.
 
سعدي رحمه الله عليه- معروف به خداوندگار ادبيات سهل ممتنع در ادبيات كهن ايران‌زمين، در ميان اديبان و انديشمندان روس به شاعر اخلاق و خِرد معروف است. نيكالاي تيخِنف (شاعري از سرزمين روس)، او را بي‌نظير دانسته و وي را «الماس گردنبند الهي» ناميده بود، و زماني ايوان بونين (شاعري از سدة بيستم) در وصفش چنين گفته است: «تذكرات سعدي، رحمه الله عليه، شيرين‌زبان‌ترين نويسنده از گذشتگان و بهترين از آيندگان، در سفر همراه من است».
در بررسي‌هاي انجام‌گرفته در اشعار بيست‌و‌شش شاعر روس تا سال 1990 ميلادي، مشاهده مي‌شود كه خنياگران خوش‌ذوق و پرآوازة سده‌هاي نوزدهم و بيستم (سده‌هاي زرّين و سيمين) ادبيات روسي مانند پوشكين، فت، يسنين، بونين، گوميليوف، دميتري آزنابي‌شين، ايگور سوريانين،...، توجه خاصي به انديشه‌هاي شيخ شيراز داشته‌اند. ا