دویست و دهمین (210) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

 

جلسه 210 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 98/7/4 به ارائه گزارش دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و سخنرانی علمی دکتر محمد منصور نژاد با عنوان «چگونگی بهره‌گیری از اندیشه و آثار متفکران اسلامی معاصر در جهت توسعه نقد و ارتقای متون دانشگاهی» و بحث و تبادل نظر درباره «چگونگی بهره‌گیری از اندیشه و آثار متفکران اسلامی معاصر در جهت توسعه نقد و ارتقای متون دانشگاهی» پرداخت.
دکتر قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و شورای بررسی متون در ابتدای این جلسه اظهار کرد:
با توجه به اینکه چندین جلسه در جلسات کمیسیون راهبری و جلسات شورای اصلی مسئله فراتحلیل مفاد بیانیه گام دوم انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و جمع‌بندی نیز در جلسه کمیسیون راهبری شده است، هر گروه تخصصی شورا با توجه به حوزه فعالیت خود کلان مسئله‌ای که آن رشته تحصیلی دانشگاهی با آن درگیر هستند با توجه به مفاد بیانیه گام دوم انقاب استخراج نمایند و راهکار پیشنهادی جهت حل آن کلان مسئله اتخاذ نمایند.
وی افزود: یکی از این کلان مسئله‌ها که می تواند در گروهها مطرح شود، بهره گیری گروهها از آثار و آراء و نظریات متفکران اسلامی معاصر است و مسئله دیگری که ما می‌توانیم در کنار نقد کتب و منابع علوم انسانی دنبال نمائیم این است که به جای نقد کتاب به نقد جریانها و مکاتب فکری مختلف متناسب با حوزه فعالیت گروهه ها داشته باشیم. وی افزود: در گروه زبان و ادبیات فارسی ما میتوانیم به عنوان یک کلان مسئله بخش فرسایش زبان و ادبیات فارسی که توسط مقام معظم رهبری مورد توجه ونقد قرار گرفته است بپردازیم و علل و عوامل این پدیده را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
جلسه شورا در ادامه با بحث و تبادل نظر درباره مسائل شورا ادامه یافت و پس از آن دکتر منصورنژاد به ایراد سخنرانی پرداخت.
دکتر منصورنژاد در این جلسه به دو مفهوم نواندیشی دینی و روشنفکری دینی اشاره کرد و تأکید کرد که با دو سنخ متفاوت از صاحبان اندیشه در جهان اسلام و ایران مواجه ایم.
منصورنژاد در ادامه به مقایسه هر دو گفتمان پرداخت و هشت مؤلفه برای شناخت نواندیشان دینی را ارائه کرد و گفت: در حوزه های علمیه در ارتباط با متون حوزوی این شیوه های مطالعاتی و پژوهشی وجود دارد که عبارت است از: شرح، تقریر، تحریر، تفسیر و ترجمه که در مواردی بار انتقادی دارند و البته بر علیه متون غیر حوزوی هم انتقادی می نویسند و متن و فعالیت نواندیشان دینی متاثر از چنین فضایی است.
وی در ادامه به گفتمان روشنفکران دینی پرداخت و گفت: اگرچه این گفتمان مشی واحد ندارند، اما مخرج مشترکی می توان برای شیوه نگاه آنها در نظر گرفت. در عین حال هر یک از روشنفکران و یا نواندیشان مورد بحث، ویژگی های خاص خود در آثار دارند و در همه محورها و موضوعات همسان نمی اندیشند و یکسان نمی نویسند.
وی در ادامه به مقایسه استاد مطهری از نواندیشان دینی و دکتر سروش از روشنفکران دینی از جهت روش تفکر و محتوای اندیشه پرداخت و گفت: متون و مواضع مطهری و سروش حکایت از دو نوع بازی به تعبیر ویتگنشتاینی متفاوت است و هر کدام را باید بر اساس قواعد خودشان بازخوانی نموده و نقد کرد. وی خاطرنشان کرد: حذف هیچکدام از این دو رویکرد برای دانش نفعی ندارد و هر کدام مخاطبان خاص خود را دارند و اشتراکشان کارآمد کردن دین از سویی و  مخاطبانی دیندار از سوی دیگر است.
 جلسه 209شورای بررسی متون شاهد مصوباتی بود که از جمله آن اینکه  مقرر شد که نقدنامه‌های ارائه شده در پایان سال به سمت گرفتن مجوز چاپ مجلات تخصصی علمی و ترویجی اقدام نمایند و این مجلات نیز در سامانه نشریات پژوهشگاه بارگذاری شوند. همچنین مقرر شد که گروه‌های تخصصی شورا در جهت ترویجی سازی فعالیت و عملکرد خود بیشتر با دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی ارتباط و تعامل هم افزایی برقرار نمایند و در کنار نقد کتب و منابع فعالیت‌های خود بیشتر به سمت نقد جریان و نظریه‌ها و مکاتب حوزه تخصصی گروه مربوط هدایت نمایند.
در این جلسه مقرر شد که هر گروه تخصصی با توجه به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و بحث و بررسیهایی که در جلسات کمیسیون راهبری و شورا مطرح شده نسبت به طراحی یک کلان مسئله در حوزه موضوعات و مسائل و مشکلات پیش روی رشته مورد نظر اقدام نمایند. همچنین مقرر شد که گروه‌های تخصصی شورا با توجه به استفاده از منابع و آثار و نظریات متفکران اسلامی و مباحث و تبادل نظرات که در این جلسه مطرح نیست به ارائه یک راهکار مناسب با توجه به محتوای این متون و منابع در گروه تخصصی مربوطه اقدام نمایند.
 
 
 

   1398/7/17 12:31    تعداد بازدید :  846


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 846
5.3/10 (تعداد آرا 21 نفر )