دویست و دوازدهمین (212) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
 
جلسه 212 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ  7/9/98 با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا  و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ابتدای این جلسه اظهار داشت: بخشی از برنامه های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی در سال جاری به «پژوهش و مردم» اختصاص یافته است و دبیرخانه شورای بررسی متون نیز عضو ستاد مرکزی هفته پژوهش است و این شورا برنامه ریزی های خوبی برای هفته پژوهش دارد. وی با بیان اینکه دستاوردها و خروجی های علمی شورا ارزشمند است به اهمیت راه های تدقیق در مسئله یابی علوم انسانی، دغدغه مندی، جریان شناسی، کیفیت و روزآمدی نیروهای گروه های تخصصی و تبلور آن در محصولات شورا اشاره کرد.
در جلسه آذرماه شورای بررسی متون، برگزاری دونشست تخصصی  گروه روان شناسی شورا با عناوین آسیب شناسی اهمال روان شناسان و مشاوران از مسائل صنفی جاری در این رشته و نقد و بررسی و آسیب شناسی فرآیند ترجمه در روان شناسی به تصویب شورا رسید.
همچنین با توجه به مطرح شدن عضویت آقای فتح الله تاری عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گروه اقتصاد شورا پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا، عضویت ایشان مورد تصویب قرار گرفت.
- اعضای محترم مشروحه ذیل که توسط رئیس محترم گروه علم اجتماعی شورا جهت عضویت در گروه علوم اجتماعی، مطرح نمودند پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا، عضویت آنها در شورا به تصویب رسید: دکتر جلال عباسی: رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور، دکتر محمود شارع‌پور: استاد تمام دانشگاه مازندران، دکتر ایمانی جاجرمی: عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دکترمحمد فاضلی: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
در ادامه این نشست، با عنایت به برنامه شورای بررسی متون برای بازاندیشی از متفکران تراز اول اسلامی جهت تقویت منابع درسی دانشگاهی، دکتر حمید طالب زاده دبیر شواری تحول علوم انسانی به ایراد سخنرانی در موضوع علامه طباطبائی در ایران؛ گذشته حال و آینده پرداخت.
دکتر طالب زاده در ابتدا به موقعیت علوم انسانی و مسئله علم پرداخت و گفت: موضوع علم باید هم سنخ با شناسنده باشد و با یک نسبت درونی و نه بیرونی مواجه باشیم و شی خارجی تبدل و از صنف فکر شود.
وی با بیان اعتباری بودن علوم انسانی جدید گفت: ارتباط ما با موضوع در علم جدید نیز یک ارتباط درونی زایا و ضروری دارد. وی در خصوص نسبت علامه طباطبایی با علوم انسانی گفت: علامه طباطبائی تنها متفکری در جهان اسلام است که به اعتباری بودن فکر کرده است چرا که موضوع بی واسطه هیچ گاه موضوع علم نیست. وی وارث تمام مواریث اسلامی از ابن سینا تا ملاصدرا است. وی فیلسوف اعتبارات است و در المیزان و سایر آثار از همین موضوع اعتباری صحبت کرده است.
طالب زاده در ادامه خاطرنشان کرد: علوم انسانی برای بحران بوجود آمده است و متفکر دائم برای رفع بحرن فکر می کند و از آن هراس ندارد. علامه طباطبائی وارث تمام تفکر اسلامی است و می توان طبق نظریات وی نگاه جدیدی به علوم انسانی و مسئله اسلامی شدن علوم انسانی داشته باشیم.
 
   1398/12/14 12:24    تعداد بازدید :  515


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 515
4.8/10 (تعداد آرا 9 نفر )