نشست تخصصی ارزیابی و نقد رشته مدیریت آموزشی برگزار شد
نشست تخصصی ارزیابی و نقد رشته مدیریت آموزشی به همت دفتر برنامه ‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
 
نشست تخصصي ارزيابي و نقد رشته مديريت آموزشي برگزار شد


 نشست تخصصي ارزيابي و نقد رشته مديريت آموزشي به همت دفتر برنامه ‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و گروه علوم تربيتي شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پنج‌شنبه مورخ 25/7/1398 ساعت 8:30 الي 13 در سالن انديشه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.
در ابتدای این نشست، آقاي دكتر اكرمي ضمن خوش‌آمدگويي به شركت‌كنندگان در نشست، به تشريح رسالت و فعاليت‌ هاي گروه علوم تربيتي شوراي بررسي متون پرداختند. به زعم ايشان، گروه علوم تربيتي از گروه‌هاي اصلي شوراي بررسي متون است كه در مدت فعاليت‌ آن حدود 500 كتاب گرايش‌هاي مختلف علوم تربيتي در آن نقد شده است، همايش‌ها و نشست ‌هاي تخصصي مختلفي توسط اين گروه برگزار شده است و گروه در دانشگاه ‌هاي مختلف نشست ‌هايي در زمينه نقد كتاب ‌هاي دانشگاهي برگزار كرده است. البته امروزه نقد نظريه‌ ها و جريان ‌هاي علمي رشته مهمتر است. اين نشست نيز با هدف ارزيابي و نقد رشته مديريت آموزشي برگزار مي‌شود و اميد است جريان‌ها و نظرات علمي مختلف رشته مديريت آموزشي بررسي و نقد و در صورت امكان حرف يا نظريه جديدي درباره رشته مديريت آموزشي قابل عرضه به محافل و مجلات علمي جهان طرح شود.
در ادامه آقاي دكتر خلجي نيز ضمن خوش‌آمدگويي و تشكر از آقايان دكتر آهنچيان، دكتر اكرمي و شركت‌كنندگان محترم به تشريح رسالت و فعاليت‌ هاي شوراي بررسي متون پرداختند. وی گفت: شوراي بررسي متون در سال 1374 فعاليت‌ خود را آغاز كرد، از آن زمان تاكنون از 7 گروه به 17 گروه، و از نقد متون به نقد جريان‌ها، نظريه‌ها و مكاتب علمي رسيده است و در آينده نزديك نيز با تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مركز نقد و اعتلاي علوم انساني تبديل خواهد شد. اين شورا بيش از 6000 كتاب دانشگاهي را نقد كرده و داراي شبكه نخبگاني با بيش از 2500 استاد در رشته‌هاي مختلف است. ماحصل فعاليت‌هاي اين شورا نيز در نقدنامه‌ها ونشريه پژوهشنامه انتقادي متون منتشر مي‌شود.
سپس آقاي دكتر آهنچيان به شركت‌كنندگان در نشست خيرمقدم گفتند و از ریاست پژوهشگاه علوم انساني در برگزاري اين نشست تشكر كردند. ايشان درباره دليل برگزاري اين نشست اظهار كردند كه دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي و وزارت علوم بايد پاسخگوي مراجع قانوني كشور درباره ميزان توسعه‌يافتگي علمي كشور و توسعه‌يافتگي رشته‌ها باشند. درباره برخي از رشته‌ها، مانند علوم انساني و علوم پايه حساسيت بيشتري وجود دارد. دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي در بررسي و ارزيابي رشته‌ها محدوديت‌هاي اجرايي دارد و بيشتر درگير برنامه‌هاي درسي مي‌شود. بنابراين برآن شديم تا از پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات دانشگاهي كمك بگيريم. اولين نشست ما به دليل استقبال آقاي دكتر قبادي، با پژوهشگاه علوم انساني آغاز شد. از نگاه دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي اگر يك رشته نظم و قلمرو مشخصي داشته باشد، تصميم‌گيري را آسان‌تر خواهد كرد. براي  دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي رشته‌هاي اجتماعي و انساني اهميت‌ بيشتري دارد. در اين بين رشته مديريت آموزشي به دليل پرطرفدار بودن و باارزش بودن و اثرگذاري آن در توسعه ملي مدنظر قرارگرفت و بر آن هستيم تا از همگرايي و همفكري استادان رشته استفاده كرده و شبكه‌سازي كنيم و بتوانيم از انحصارگرايي پرهيز نماييم. 
در ادامه خانم دكتر محسني درباره برخورداري رشته مديريت آموزشي از اصالت علمي و متناسب با بسترهای اجتماعی و فرهنگی، نقش آن در جریان‌های علمی و توسعه‌ای، سیر تحول اين علم در دوران مدرن و سنتی و دیدگاههای متفاوت در رابطه با ماهیت علمی و رشته بودن آن و يافته‌هاي خود از 19 سال (2000-2019) پژوهش در حوزه مدیریت آموزشی را ارائه كردند. خانم ابراهيمي نيز، درباره رشته مديريت آموزشي اظهار كردند كه مدیریت آموزشی یک حوزه مطالعاتی میان رشته‌ای است. نظریه‌ها در این رشته نیز از ترکیب اقدام، عمل و علم برمبنای فلسفه علم، جامعه‌شناسی علم، روانشناسی، فلسفه سیاسی و جهان‌بینی عملگرایان نضج می‌گیرند. فقدان نگاه یا پارادایم میان رشته برای ترکیب علم و عمل در تولید نظریه‌ها و عدم‌توجه به بافت و قدرت‌های اثرگذار در شکل‌گیری نظریه‌ها گسست روش و هدف را در این حوزه به دنبال داشته است.

سپس شركت‌كنندگان درباره محورهاي سه‌گانه نشست بحث و تبادل‌نظر كردند و در پايان جلسه بحث‌ها و نظرات ارائه شده جمع‌بندي شد. از مهمترين موارد مطرح شده در اين نشست مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
·  درباره علم بودن يا نبودن مديريت آموزشي تناقضي آشكار وجود دارد و روشن كردن آن نيازمند زمان بيشتري است.
·  محدود شدن مديريت آموزشي به مدرسه يا فراتر رفتن آن از مدرسه و پرداختن به آموزش در سازمان‌ها و مؤسسات نيز موضوعي چالشي و موردسؤال است.
·  مديريت آموزشي علمي وابسته به موقعيت و فرهنگ است.
·  توسعه رشته و كارآيي بيشتر آن نيازمند شكل‌گيري انجمن‌ها، نظام مديريت آموزشي و اتحاديه‌هاي مختلف در زمينه رشته است و بايد درباره آن تصميم‌گيري شود.

 

در اين نشست تخصصي دكتر محمدرضا آهنچيان (مديركل محترم دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي)، دكتر سيدكاظم اكرمي (رئيس محترم گروه علوم تربيتي شورا)، دكتر عباس خلجي (معاون محترم دبيرخانه شوراي بررسي متون)، دكتر محمدرضا بهرنگي (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه خوارزمي)، دكتر جعفر ترك ‌زاده (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه شيراز)، دكتر محمد حسني (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه اروميه)، دكتر علي خلخالي (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر)، دكتر ناصر شيربگي (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه كردستان)، دكتر عباس عباس‌پور (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي)، دكتر بيژن عبدالهي (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه خوارزمي)، دكتر عليرضا صادق‌زاده قمصري (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)، دكتر مرتضي طاهري (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي)، دكتر عبدالرحيم نوه‌ابراهيم (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه خوارزمي)، دكتر آرش رسته‌مقدم (دانش‌آموخته محترم دكتري مديريت آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي)، خانم دكتر هدي ‌سادات محسني (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه الزهراء)، خانم دكتر رضوان حسين‌قلي‌زاده (عضو محترم هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)، دكتر سیدمحمدحسین حسینی (دبیر محترم گروه علوم تربیتی) و تعدادی از دانشجویان دكتري مديريت آموزشي دانشگاه مختلف حضور داشتند.

 
1398/7/29


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 586
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )