هادی بزدی ثانی
سلام علیکم. امید می رود این گونه خرده گیری ها و نقدهای سنجشگرانه سرآغازی گردد برای بازاندیشی و پرهیز از خودبینی برخی افراد و بازدارنده سرقت های ادبی و کتابسازی ها
1395/7/6 - 07:33:59
رسول بلاوی
با سلام واحترام عالی بود
1393/7/1 - 17:03:01
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :