دویست و پنجمین (205) جلسه شورای بررسی متون
دویست و پنجمین (205) جلسه شورای بررسی متون
دویست و پنجمین (205) جلسه شورای بررسی متون  (1397/12/21) تعداد بازدید : 305
آخرین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در سال 97 در اسفندماه سال جاری در پژوهشگاه علوم انسانی با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورا برگزار شد.

  دویست و چهارمین(204) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و چهارمین(204) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و چهارمین(204) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/12/21) تعداد بازدید : 297
جلسه 204 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در بهمن ماه سال 97 با سخنرانی رئیس شورا، ارائه گزارش دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گزارش هر یک از گروه های تخصصی شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

  دویست و سومین(203) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و سومین(203) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و سومین(203) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/12/21) تعداد بازدید : 291
دویست و سومین(203) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در دی ماه 97 با حضور رئیس، دبیر و مدیران شورای بررسی متون و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 276
جلسه 202 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با تبادل نظر در بارة علوم انسانی، نقد و اثربخشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

  دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 241
جلسه 198 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در اول آذرماه 97 با گزارش فعالیت­های گروه­های تخصصی ادبیات فارسی، روان­ شناسی، تاریخ، علوم تربیتی، علوم اجتماعی برگزار شد.

  دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 261

  یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 177
جلسه 198 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارشی از اقدامات ویژه گروه ­ها، گزارش فعالیت­ های گروه­های تخصصی انسان­ شناسی، روان­ شناسی، روش ­شناسی، زبان­ شناسی، علوم اجتماعی و هنر مطابق برنامة اعلامی سال 97و گزارش گروه ­های تخصصی فلسفه و کلام، اقتصاد، فقه و حقوق، باستان­شناسی، زبان­ و ادبیات عربی و علوم سیاسی در بارة آخرین وضعیت طرح ­های تألیف کتاب برگزار شد.

  یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 173

  یکصد و نود و هفتمین (197)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هفتمین (197)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هفتمین (197)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/6/25) تعداد بازدید : 588
جلسه 197 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 7/4/97 برگزار شد.

  یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/3/13) تعداد بازدید : 785
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، هفته اول خردادماه 97 با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد.

  یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون  (1396/10/13) تعداد بازدید : 842
جلسه 189 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 11/8/96 با سخنان دکتر قبادی رئیس شورای بررسی متون با تأکید بر تبیین فراتحلیل نقدهای همة گروه های تخصصی شورا برگزار شد.

  یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون  (1396/5/31) تعداد بازدید : 952
جلسه 185 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در خردادماه 1396 با گزارش دبیر شورای بررسی متون با گزارش نهایی برنامه عملیاتی شورا و گروه های تخصصی برگزار شد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1641
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )