علی احمدی
در مجموعه گروه‌های تخصصی، جای خالی گروه تخصصی جغرافیای جهان اسلام خالی است. برخی از آثار و منابع نقد شده در سامانه نقد نقد مانند آغاز شهرنشینی در ایران، جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی، منتخب النصوص التاریخیه و الجغرافیه و ... از دلایل این موضوع است. لطفا آن را مورد عنایت قرار دهید.
1393/5/2 - 22:19:59
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :