سیدعلی قاسم زاده
با سلام و تشکر از رویکرد سازنده و استعلایی شورای بررسی متون باید این کار را افقی تازه و امیدوار کننده برای نقد ادبی کشور در قحط الرجال منتقدان واقعی و بازار مدعیان پرهیاهو نقد دانست. به نظر حقیر بسیاری از نقدها ساختار و شاکلة یکسانی دارند و نوآوری در رویکردهای نقد منتقدان بسیار اندک است. به نظر باید برای این روش به ظاهر تقلیدی و محدود و فاقد نوآوری چاره ای اندیشید. نکته دیگر کنار گذاشتن رودربایستی و نگرانی از نقد واقعی و همه جانبه نسبت به آثار است که در برخی نقدها دیده می شود. استفاده از منتقدان اندیشمند و توانمند غیردانشگاهی اما اهل قلم نیز می تواند در واکاوی بسیاری از مشکلات کتاب های درسی بویژه کتاب هایی مفید باشد که استادان محترم در نقد آثار خلاق ادبی چون شعر و داستان نوشته اند. با آرزوی توفیق بیشتر برای شما
1394/5/16 - 23:00:45
رضا خبازها
نقد کتاب «پیکرگردانی در اساطیر» هم در ستون اول و هم در ستون سوم آمده، و دیدگاه نویسندۀ کتاب دربارۀ آن در ستون نخست درج شده است.
1394/5/1 - 19:53:02
علیرضا نیکوئی
به گمانم عنوان نقد کتاب برای این نوشته ها مناسب نیست چون اغلب این نوشته ها -به ضرروت رعایت پاسخگویی در حد محدودیت های فرم ارزیابی - در حد معرفی اجمالی کتاب و نهایتا بیان چند ایراد و اشکال و ارائه ی چند پیشنهاد، باقی مانده اند. لذا عنوان نقد قدری نامناسب است مگر آنکه نقدهای مفصل تر(که به نقد مبانی، روش شناسی و منابع یا سبک وساخت اثر پرداخته اند) به منظر ومرآی خوانندگان گذاشته شود چون این نوشته های مختصر برای خوانندگان حرفه ای بیشتر در حد مرور یک کتاب و نهایتا معرفی و طرح چند اشکال خواهد بود. پیشنها می کنم فقط نوشته هایی دراین بخش در معرض گذاشته شوند که عملا معطوف به نقد به معنای واقعی آن هستند.
1394/4/29 - 18:04:36
فاطمه کرد چگینی
مطالب بیشتر توصیف کلی کتابهاست تا نقد تخصصی هر اثر.این مطالب برای استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی و پژوهشگرانی که به دنبال اطلاعات کلی درباره هر اثر هستند، بسیار مفید است.شروع خوب و ارزشمندی است؛ اما لازم است بار علمی مطالب بیشتر شود تا دایره مخاطبان گسترش یابد.*********** با تشکر؛ نقدهای مفصلتر شورا در مجله پژوهشنامه انتقادی منعکس گردیده است
1393/6/29 - 12:52:28
محمد پارسانسب
تلاش ارزشمندی است؛ اما ورود در حوزه های جدید نقد و نظریه و مکاتب ادبی و نیز ادبیات معاصر و متون مترجَم، می تواند بر ارزش آن بیفزاید.
1393/5/2 - 09:43:05
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :